775 722 600

Čistička odpadních vod AT 6

Čistička odpadních vod AT 6

Čistička odpadních vod pro 2-5 trvale napojených osob.

Další informace

Průměr ČOV

1400mm

Výška ČOV

1800 mm

Hmotnost

103 kg

Navrhovaný max. přítok

0,6 m3 / den

Dmychadlo

SECOH EL 60N (60W)

Poklop

s UV filtrem a nerez. uzamykání, klíče

Plášť

integrovaný vysoký 50 cm od nátoku po strop čov

Hadice

vzduchová 5 m + chránička DN 50

43 585 45 859 

Informace

Nabízíme:

– úprava dimenze vtoku  ( DN 150 ) – ZDARMA

– úprava odtoku z čov tj. posunutí odtoku ve směru, která technologie ČOV umožňuje  – ZDARMA

 

Nabízíme také služby:

– vypracování povolení na úřadech

– vypracování projektu

– vypracování hydrogeologického posudku

 

Snížená sazba

Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 15 % (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Rodinným domem (RD) pro sociální bydlení se rozumí RD, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou RD pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Nákres čov AT 6 + jímka
Prohlášení o vlastnostech
Garantované hodnoty
ČOV + jímka válcová 2m3
Nákres AT 6
Stavební připravenost AT
Technická zpráva AT 6